ASIAKKAAMME

Asiakkaitamme ovat yritykset, jotka tekevät asennus- ja viankorjaustöitä käyttäen töiden tekemiseen omia asentajia, urakoitsijoita tai alihankkijoita. Tällaisia ovat mm. Teleoperaattorit ja heidän urakoitsijat, energia-alan yritykset ja muut korkean teknologian yritykset. Alla lueteltuna joitakin asiakkaitamme.

Yhteistyö mullistaa arjen - Success Story
Yhteistyö ja osaaminen luovat menestykset- Success Story
Yhteistyöllä kohti turvallista yhteiskuntaa- Success Story

VOIMATEL

ERICSSON

ISKU

Asiakkaiden kommentteja

Rossumin avulla pystymme sopimaan asennusajat entistä tarkemmin jo myyntivaiheessa, perustuen tietoon alueelle jo suunnitelluista asennustapahtumista. Tämä on näkynyt asiakkaidemme kokeman palvelun parantumisena ja kustannussäästöinä matkustamisen vähentymisen myötä

Kaikki projektin tavoitteet on saavutettu. Myynnin tekemät lupaukset pystytään nyt täyttämään. Asentaja voi seurata omaa tehokkuuttaan, voi oppia ja suunnitella paremmin omaa työtään. Johtoryhmä näkee läpinäkyvästi koko toimitusketjun ja valittujen mittareiden lisäksi saa halutessaan syvällisempää tietoa

Pyritään minimoimaan turhaa työtä. Palvellaan koko Suomen asiakkaita samalla tavoin. Asentajia on paljon. Standardoidaan toimintamallia

Rossum on paras yhteistyökumppani – tuotteet palvelevat molempia osapuolia. Halutaan ymmärtää hyöty molempien näkökulmasta. Yhdessä osaaminen kasvaa ja säilyy – win win kehitys

Yhteistyökumppanilta haettiin kyvykkyyttä ja jatkumoa. Kyvykkyys vakuutti ensivaikutelman ja yhteistyöneuvottelujen perusteella

Yritetään pysyä ajantasalla töiden etenemisen suhteen. Ei ollut tietoa, missä työt menevät. Työnjohto tulosti asiakkaille työpaperit aamulla

Rossum on joustava kumppani, jonka kanssa pystymme tekemään myös erilaisia pilottihankkeita ja etsimään uusia toimintatapoja liiketoimintamme kannalta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi

Suosittelen yhteistyötä Rossumin kanssa. Vuorovaikutus yhteistyökumppanin kanssa sujuu hyvin

asiakaspalvelu@rossum.fi

Rossum Oy

Niemenkatu 73,

15210 Lahti, Finland

Y-tunnus 0978238-7

rossum.fi