HELEN SUCCESS STORY

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI TURVALLISTA YHTEISKUNTAA

Turvallisuus on positiivinen asia, jota kaipaamme arjen keskelle. Maailman
muuttuessa ja tietoyhteiskunnan kehittyessä uhat ovat erilaisia ja turvallisuus
monipuolistuu. Helen Oy ja Rossum Oy ovat kehittäneet yhteistyössä
Turvallisuusportaalin, joka yhden järjestelmän kautta ottaa huomioon nykyaikaiset
haasteet ja varmistaa yritysturvallisuuden kokonaisuuden.

Turvallisuus on ihmisen perustarve. Se käsittää fyysisen ja henkisen turvallisuuden lisäksi osaamisen. Jotta ihminen voi taata turvallisuuden ympäristöönsä, hänellä on oltava riittävä osaaminen ja koulutus työskennellä vaaditussa tilassa tai työtehtävässä.
Tehtäviä ja tiloja on valtavasti: ne ovat laajentuneet modernissa yhteiskunnassa selkeistä työtiloista verkkoon ja sovelluksiin. Tähän ajatukseen nojaa Helen Oy:n ja Rossum Oy:n yhteistyö, joka on tuottanut innovatiivisen ja modernin Turvallisuusportaalin (Helen-portaali).

“Turvallisuusportaali varmistaa sen, että työntekijällä on riittävät luvat ja koulutukset saapua,tehdä työtä ja kulkea paikasta toiseen”, kertoo idean isä, Helenin yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström. “Yhden järjestelmän kautta pystymme ratkaisemaan isojakin turvallisuuteen liittyviä asioita ja ylläpitämään tilannekuvaa.”

Normaali päivä suurissa yrityksissä tuo lukuisia työntekijöitä töihin vuorokauden kaikkina aikoina. He voivat olla omia tai kumppaneiden työntekijöitä ja he työskentelevät erilaisissa tiloissa. Kaiken pitäisi toimia turvallisesti koko ajan, sillä työtehtäviin voi liittyä korkean riskitason asioita. Juuri tähän Turvallisuusportaali tuo ratkaisun.

“Käyttäjä näkee yhdestä järjestelmästä kaiken tarpeellisen”, kertoo Rossum Oy:n asiantuntija Mikko Hurskainen. “Se muistuttaa esimerkiksi kulkuoikeudet eväävistä vanhentuvista kursseista sekä anonymisoi tiedot automaattisesti. Kulkuoikeudet päättyvät automaattisesti, jos työntekijä ei hoida häneltä vaadittavia asioita kuntoon.”

Tärkeimpiä pointteja Hurskaisen mukaan on se, että tietojen syöttäminen, ylläpitäminen ja poistaminen tapahtuu kaikki yhden järjestelmän kautta. Tämänkaltainen yhden järjestelmän malli lisää yritysturvallisuutta ja helpottaa turvallisuuden kannalta kriittisten tietojen johtamista. Helen Oy:n Niina Luukkonen alleviivakin Turvallisuusportaalin järjestelmällisyyttä. “Tämän avulla tieto on keskitetty yhteen paikkaan, eikä sitä tarvitse enää etsiä eri paikoista”, hän toteaa. “Se säästää huimasti aikaa ja lisää arjen sujuvuutta ja turvallisuutta.”

Turvallisuusportaalin kehittäminen ei ole ollut vain yhden pienen porukan työ, vaan siihen on liittynyt laaja joukko ihmisiä aina tilaajista lähtien. “Se on ylpeyden aihe”, Luukkonen sanoo. “Tämä ei ole mikään norsunluutornin oma aivoitus, vaan olemme osallistaneet kehitysprosessiin myös käyttäjät.”

Turvallisuuteen liittyvät asiat eivät tule koskaan täysin valmiiksi, vaan Turvallisuusportaalin kehittäminen ja ajatusten haastaminen ovat Helenin ja Rossumin yhteistyön peruskivi. Kaikki pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen, arvostukseen ja avoimuuteen.

“Keräämme palautetta ja teemme korjauksia, jolloin portaali on jatkuvan kehityksen kohteena”, Fagerström kuvaa. “Toisaalta pitää myös hakea stabiilia tilaa ja huomata, että järjestelmä toimii kaikissa tilanteissa.”

Edessä siintää yhä monipuolisempi tuote, joka pitää sisällään turvallisuuden koko spektrin. Kaikki tähtää turvalliseen yrityskulttuuriin, vaivattomuuteen ja järjestelmällisyyteen.

“Se onkin tämän järjestelmän vahvuus. Sen avulla säästämme aikaa ja luomme turvallisuutta kaikille osapuolille”,
Mats Fagerström tiivistää lopuksi.

Helenin yritysturvallisuuspäällikkö Mats Fagerström