Rossum turvaa liikkuvan työn prosessit

Yhdistämme oikeat tiedot oikeiden ihmisten kanssa koko toimitusketjun matkalla.

Liikkuvan työn tilaajien, toimittajien ja tekijöiden käyttämät ohjelmistot liitetään  toisiinsa. Näin kaikki saavat tarvitsemansa tiedot turvallisesti sekä toiminnanohjausjärjestelmistä että mobiiliratkaisuista.

main_animaatio2

TILAAJALLE

Rossum tarjoaa toimitusketjun turvaamiseen tuotteita, joiden avulla liikkuvan työn tilaaja teettää työt onnistuneesti toimittajillaan ja turvaa oman brändinsä.

Rossum Connect tarjoaa toimitusketjun hallinnan ja palvelutasosopimusten (SLA) toteutumisen valvonnan.

Liikkuvan työn tilaaja saa kaiken tarvittavan tiedon urakoitsijoiden toiminnasta ja työtilanteesta.

Rossum Engage auttaa brändinhallinnassa. Sen avulla kerätään tärkeää tietoa kentältä, vaikka fyysisen työn tekee aliurakoitsija.

Asiakastyytyväisyys, muu palaute ja  lisämyynti jäävät muistiin.

TOIMITTAJALLE

Rossumin tuotteet tarjoavat liikkuvaa työtä tekevien organisaatioiden turvaksi 

työkalut työn suorittamiseen.

yksinkertaisen mobiili-käyttöliittymän kautta sisältäen automatisoidun tiketöintijärjestelmän.

Rossum React huolehtii automaattisesti töiden jakelusta ja varmistaa että työt tulevat ratkaistua ajallaan ja SLA:n mukaisesti.

Rossum Toolkit varmistaa, että urakoitsijan kenttähenkilöillä on oikeat ajantasaiset tiedot töistä ja oikeat prosessit sekä työkalut työn suorittamiseen.

Rossum Works on liikkuvien työntekijöiden kenttätyön ohjaukseen suunniteltu toiminnanohjauspalvelu. Palvelun avulla voit jakaa työt tekijöille ja seurata reaaliaikaisesti töiden etenemistä ja tilatietoja.

Rossum Toolkit varmistaa, että urakoitsijan kenttähenkilöillä on oikeat ajantasaiset tiedot töistä ja oikeat prosessit sekä työkalut työn suorittamiseen.

Rossum React huolehtii automaattisesti töiden jakelusta ja varmistaa että työt tulevat ratkaistua ajallaan ja SLA:n mukaisesti.

Rossum Works on liikkuvien työntekijöiden kenttätyön ohjaukseen suunniteltu toiminnanohjauspalvelu. Palvelun avulla voit jakaa työt tekijöille ja seurata reaaliaikaisesti töiden etenemistä ja tilatietoja.

ROSSUM TYÖNKULKU

asiakaspalvelu@rossum.fi

Rossum Oy, Niemenkatu 73, 15210 Lahti, Finland

Y-tunnus 0978238-7

rossum.fi