ELISA SUCCESS STORY

YHTEISTYÖ MULLISTAA ARJEN

Elisan ja Rossumin yhteistyö on jatkunut jo 20 vuoden ajan. Sen aikana
telekommunikaatiossa on eletty maailmanhistorian suurin muutos ja ihmisten välinen
vuorovaikutus on uudistunut täysin. Elisan ja Rossumin yhteistyö on kulkenut tämän
muutoksen aallonharjalla ja mullistanut verkon rakentamisen arjen.

Nykyaikainen arki digitaalisen viestinnän ja uuden tekniikan parissa vaatii taustalle paljon työtä ja osaamista. Tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys Elisa rakentaa verkkoa kaikkialla Suomessa monien yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yhteistyö on integroitu Elisan järjestelmiin Rossum Oy:n modernin palvelukokonaisuuden avulla.

Yhteistyö alkoi 20 vuotta sitten, jolloin tietoliikenteessä elettiin murrosaikaa. Mobiiliverkko alkoi laajentumaan vauhdilla ja teleasentajia tarvittiin kaikkialle. Syntyi tarve johtaa ja välittää työtä kentälle. Rossumin Johannes Lehtinen muistaa hyvin tuon ajan.

“Pyrimme Elisan kanssa ratkaisemaan ongelmaa, miten välittää töitä tehokkaasti teleasentajille ja miten seurata töiden edistymistä”, Lehtinen muistelee. “Valmista ratkaisua ei ollut, joten me lähdimme pilotoimaan sitä Elisan kanssa.”

Yhteistyö on kulkenut alkuajan IVR-ohjauksesta ja fakseista tulevaisuuden rajapintaan, joka on älykäs ja automaattinen. Nykyinen ratkaisu on nimeltään Rossum Toolkit, joka on Elisan ja Rossumin yhteisen integraatiopolun uusin askel.

“Toolkitin lähtökohtana on, että pyrimme sen avulla helpottamaan kentällä työskentelevän urakoitsijan tekemistä”, kuvaa Elisan Solution Manager Jari Jokela.
“Kyseessä on virtuaalinen työkalupakki, joka alustetaan aina yhteen tiettyyn työhön. Samalla saamme urakoitsijalle vietyä dokumentointia ja sitä työtapaa, miten Elisa haluaa työt toteuttaa.”

Työn helpottamisen lisäksi Rossum Toolkit pitää sisällään valtavan määrän toiminnallisuuksia. Se toimii Elisan ja urakoitsijan välillä mahdollistaen dokumentoinnin, vianmäärityksen ja nopeat toimitukset. Integraatiorajapinnan kehitys tähän pisteeseen on vaatinut taustalle keskustelevaa yhteistyötä, ideointia ja pallottelua.

“Rossum on näyttäytynyt joustavana kumppanina, joka osaa katsoa tilanteita Elisan silmin ja ehdottaa ratkaisuja”,
sanoo Elisan Development Manager 
Sami Määttälä

Yhdessä asioita pyöritellessä ja ratkoessa olemme saaneet aikaan A-mobiili – rajapinnan ja tähän jatkoksi sitä täydentävän Toolkit-tuotteen. Kaikki näkyy positiivisesti loppuasiakkaalle saakka: urakoitsija pystyy tekemään liittymätoimitusta tai vianselvitystä ilman aikaa vieviä tukikontakteja Elisan suuntaan.

Tietoverkkojen ja telekommunikaation kehitys on ollut huimaa, ja tulevaisuudessa siintää hyvin nopeasti muuttuva maailma.
Elisan verkkopalveluista vastaava tulosyksikön johtaja Sami Rajamäki alleviivaakin toiminnalta ketteryyttä ja ratkaisukeskeisyyttä.
“Meidän yhteistyösuhteemme Rossumin kanssa on pitkä”, hän toteaa. 
“Rossum on osoittautunut ketteräksi toimijaksi, joka ymmärtää hyvin meidän tarpeitamme verkkojen rakentamisessa.

Tulevaisuudessa näkyy paljon mahdollisuuksia ja kehityspotentiaalia. Ne liittyvät työvoiman logistiseen johtamiseen, verkkojen dynaamisuuteen ja yhä parempaan asiakaskokemukseen. Rossumin asiantuntemus kenttätyön prosesseissa ja ymmärrys tietoliikenteestä tulee tarpeeseen.

“Me tarvitsemme sellaisia kumppaneita, jotka ymmärtävät tietoliikenteeseen liittyvää infrastruktuurin rakentamista ja siihen liittyviä prosesseja”, Rajamäki toteaa. Verkkopalveluihin liittyvissä järjestelmissä nähdään paljon muutoksia tulevaisuudessa. Meitä auttaa se, että kun integroitavat järjestelmät ympärillä muuttuvat, niin kumppanimme tietää miten asioiden tulee toimia”

Elisan verkkopalveluista vastaava tulosyksikön johtaja Sami Rajamäki