Slide 1

Telia Oyj

“Rossumin avulla pystymme sopimaan asennusajat entistä tarkemmin jo myyntivaiheessa, perustuen tietoon alueelle jo suunnitelluista asennustapahtumista. Tämä on näkynyt asiakkaidemme kokeman palvelun parantumisena ja kustannussäästöinä matkustamisen vähentymisen myötä."
Slide 2


Isku Interior Oy

“Kaikki projektin tavoitteet on saavutettu. Myynnin tekemät lupaukset pystytään nyt täyttämään. Asentaja voi seurata omaa tehokkuuttaan, voi oppia ja suunnitella paremmin omaa työtään. Johtoryhmä näkee läpinäkyvästi koko toimitusketjun ja valittujen mittareiden lisäksi saa halutessaan syvällisempää tietoa.”
Slide 3
Elisa Oyj

"Rossum on joustava kumppani, jonka kanssa pystymme tekemään myös erilaisia pilottihankkeita ja etsimään uusia toimintatapoja liiketoimintamme kannalta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi."

Asiakkaamme ovat yritykset, jotka tekevät asennus- ja viankorjaustöitä käyttäen töiden tekemiseen urakoitsijoita tai alihankkijoita.

Esimerkkejä asiakkaistamme

Elisa

Telia

Isku Interior

Tehocom

LM Ericsson

Voimatel

Tietoa meistä

Yhdistämme oikeat tiedot oikeiden ihmisten kanssa koko toimitusketjussa. Rossumin avulla operaattoreiden ja urakoitsijoiden työtilaukset, tiedot, ihmiset, järjestelmät ja yritysten palvelut ovat yhteydessä toisiinsa.

Missiomme

Välitämme tietoa kenttähenkilöstön ja työnjohdon välillä ja jalostamme tietoa yritysjohdon tarpeisiin.

asiakaspalvelu@rossum.fi

Rossum Oy, Niemenkatu 73, 15210 Lahti, Finland

Y-tunnus 0978238-7

rossum.fi