Rossum Toolkit- asentajan työkalupakki!

Edellisessä jutussa mainitsin Toolkitin. Toolkit tarkoittaa nimensä mukaisesti työkalupakkia 🧰 ja palvelun perimmäinen tarkoitus onkin kerätä kentällä tehtävään työhön tarvittavat työkalut samaan käyttöliittymään (single sign-on).

Ja kuten oli puhetta olemme huomioineet erityisesti tilanteen, jossa kenttätyöntekijä on eri yrityksen palveluksessa kuin työn tilaaja. Luonnollisesti asentajan mobiilijärjestelmä vaihtelee yrityksen mukaan ja tilaajalla ei ole tietenkään pääsyä tähän järjestelmään.  Toolkitin avulla tilaaja voi viedä oman prosessin mukaiset toiminnot asentajan mobiililaitteeseen riippumatta siitä mitä ohjelmistoa hän käyttää. Ja tarvittaessa ilman integraatioita.

Työkaluista suurimman suosion on saanut dokumentointityökalu 📑. Tilaaja määrittelee työtyyppikohtaisesti kentällä tarvittavat ohjeet ja tiedot, joita kentältä halutaan kerätä. Asentaja näkee tarvitsemansa ohjeet ja saa puhelimeensa työtä ohjaavan lomakkeen, jolla tiedot on helppo naputella. Keskeisenä elementtinä on usein valokuvat 🖼️. Kaikki työn perustietoihin sisältyvät tiedot sisältyvät automaattisesti jokaiseen valokuvaan ja syötettyyn tietoon ja niinpä kerättyjä tietoja voidaan jatkossa hyödyntää monipuolisesti. Jokainen prosessiin osallistuva taho pääsee milloin tahansa näkemään työkohtaiset tiedot.

Toolkit-palvelu tarjoaa asentajalle kaikki työkalut kertakirjautumisella eli riittää kun on aamulla kirjautunut oman yrityksen sähköpostiin, niin työkalut aukeavat 🔓 ilman kirjautumista. Kenttäoloissa käyttäjätunnusten ja salasanojen naputtelu on hankalaa ja jopa ärsyttävää 😾

Toolkit-palveluun on kehitetty myös muita työkaluja. Kaikki kenttähenkilön käytössä olevat palvelut, joihin normaalisti kirjaudutaan erikseen, saadaan toimimaan yhdellä kirjautumisella samasta käyttöliittymästä.

Ensi kerralla aiheena on “Miten varmistetaan että toiminta yhteistyökumppanin kanssa toimii luotettavasti ja turvallisesti”.

Videolla Johannes Lehtinen esittelee Rossumia Lahdessa järjestetyssä rekrytointitilaisuudessa
v. 2019.

Harri Koskinen, Toimitusjohtaja