ROSSUM TOOLKIT

Järjestelmien väliset integraatiot ovat nykyisin vakiintunut osa tietojärjestelmiä – yritysten välinen yhteistyö edellyttää tiedon sähköistä liikkumista. Uuden toimittajan valinnassa lienee perusvaatimuksena valmiudet liittyä sähköiseen tilauskanavaan.

Toimitusketjun toimintoja käsiteltäessä saattaa termit ja roolit mennä sekaisin. Tästä syystä on paikallaan tarkentaa mitä milläkin roolilla tarkoitan tässä kirjoituksessa:

  • tilaajalla tarkoitetaan alkuperäisen tuotteen tai palvelun toimittajaa, jolta loppuasiakas on tuotteen tilannut ja
  • toimittajalla tarkoitetaan alihankkijaa tai urakoitsijaa joka toimittaa tuotteen tai palvelun loppuasiakkaalle tilaajan edustajana.

Näitä termejä käyttäen jatkamme:

Sähköisestä tilauskanavasta tilaaja tilaa toimittajalta toimenpiteitä myydyn tuotteen tai palvelun toimittamiseen. Prosessit on sovittu ja järjestelmät rakennettu toimimaan prosessien mukaisesti (katso: https://rossum.fi:8084/connect/).

Kun tiedot saadaan kulkemaan sujuvasti, niin seuraava haaste onkin muutosten läpivienti. Tilaajan toiminnan kehittyessä uusien tietosisältöjen ja prosessien käyttöönotto kaikkien toimittajien kanssa vaatii aikaa ja myös resursseja. Pienetkin muutokset rajapintoihin edellyttävät muutoshallinnan prosessin läpikäyntiä, toteuttamista, testauksia jne.

Rossum Toolkit vie uudet ominaisuudet ja prosessit suoraan toimittajan kenttähenkilöiden käyttöön. Muutoksia rajapintaan ei tarvita ja uudet ominaisuudet ovat käytettävissä välittömästi. Rossum Toolkit on pilvipalvelu, johon tilaaja määrittelee tuotteen tai palvelun toimittamisen edellyttämän prosessin ja työkalut. Toimittajan kenttähenkilö saa Toolkit-käyttöliittymän auki omasta toiminnanohjauksen mobiilikäyttöliittymästään. Toolkit opastaa työn suorittamisessa ja avaa tarvittavat työkalut ilman erillisiä kirjautumisia. Rossum Toolkit:iin on mahdollista liittää jo nyt käytössä olevat tai jatkossa kehitettävät työkalut yhden turvallisen ja yhdenmukaisen käyttöliittymän taakse.

Tietoturva varmistetaan kunkin tehtävän tietoturvavaatimusten edellyttämällä tasolla. Eri työkaluilla voi olla erilaiset tunnistamisvaatimukset.

Rossum Toolkit varmistaa, että urakoitsijan kenttähenkilöillä on oikeat ajantasaiset tiedot töistä ja oikeat prosessit sekä työkalut työn suorittamiseen.

https://rossum.fi:8084/toolkit/

#rossumtoolkit

CONTACT INFORMATION

+358 50 534 0109

customerservice@rossum.fi

Rossum Oy, Jussilankatu 6, 15680, Lahti, Finland

Business ID 0978238-7

rossum.fi