Rossum Toiminnanohjaus

Tehoa liikkuvaan työhön!


Rossum Oy on suomalainen toiminnanohjaukseen erikoistunut ohjelmistoyritys. Rossumin palveluilla voi hoitaa muun muassa töiden aikataulutuksen, resursoinnin, työtietojen raportoinnin mobiilisti sekä töiden seurannan.

Rossum Toiminnanohjaus

Hyödyt

Helpottaa sekä tehostaa liikkuvan työn johtamista ja tekemistä

Laskutus- ja palkkatiedot ovat helposti saatavilla

Katso työntekijä- ja työmaatietoja missä ja milloin tahansa

Ei enää paperisia tuntilappuja tai työmääräimiä

Kaikki tiedot löytyvät ajantasaisina järjestelmästä, pitkänkin ajan kuluttua

Helppo ja nopea käyttöönotto

Työaika­kirjaukset

Työntekijät voivat raportoida tekemänsä työt kentältä joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Töiden raportoiminen on helppoa ja nopeaa. Työntekijät aloittavat työn työkohteessa painamalla Aloita-nappia ja lopettavat työn painamalla Lopeta-nappia. Kun työntekijä lopettaa työn hän voi muuttaa työaikaa tai työtunteja, syöttää verottomat korvaukset esim. päiväraha, ruokaraha ja kilometrit sekä lisätä selitteen ja käytetyt materiaalit työlle.

Ajopäiväkirja

Rossumin sähköinen ajopäiväkirja on Rossum Toiminnanohjauksen lisäominaisuus, joka korvaa perinteisen paperisen ajopäiväkirjan tai vihkon. Ajopäiväkirjalla työntekijät voivat helposti ja nopeasti kirjata tekemänsä matkat. Palvelu muistaa matkan alkamisajan ja mittarilukeman käyttäjän puolesta ja laskee niistä matkan päättyessä keston ja kilometrit. Kaikista matkoista saadaan selkeä verottajan hyväksymä raportti.

Paikannus

Rossum Toiminnanohjaukseen saa lisätoimintona paikannuksen, jolloin järjestelmä paikantaa päätelaitteen GPS:n avulla työntekijän tekemät työkirjaukset. Järjestelmä näyttää kartalla, missä työntekijä on kuitannut työn aloitetuksi ja lopetetuksi. Paikannus ei vaadi mitään erillisiä laitteita sillä toiminto perustuu paikkatietoon, joka saadaan puhelimessa tai tabletissa olevasta GPS:stä.

Valokuvat

Toiminnanohjaukseen saa lisäpalveluna toiminnon, jolla työntekijät voivat lisätä työlle valokuvia työkohteesta. Näin voidaan helposti dokumentoida esim. alkutilanne ja lopputulos tai rakenteiden kunto. Valokuvat säilyvät järjestelmässä tallessa ja löytyvät helposti pitkänkin ajan kuluttua. Valokuvia voidaan lisätä joko puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Resursointi ja aikataulutus

Palvelu tarjoaa helpot ja monipuoliset ominaisuudet töiden hallintaan. Näet nopeasti missä tilassa työ on ja keille työntekijöille työ on osoitettu. Kalenterista voit katsoa yhdellä silmäyksellä, kuka olisi vapaana tekemään työ ja milloin. Aikatauluta, valitse työntekijät ja lähetä sähköiset työmääräimet työntekijöille.

Sähköiset työmääräimet

Työmääräimet voidaan välittää kentälle sähköisesti ja työtiedot sekä materiaalit voidaan raportoida sähköisesti tietokoneella, tabletilla tai puhelimella. Kadonneet tuntilaput ovat historiaa, koska tiedot näkyvät ajantasaisesti palvelustamme ja ne voidaan tarkastaa ja hyväksyä keskitetysti.

Hyväksyminen

Työnjohtaja tai muu vastaava henkilö näkee ja hyväksyy työntekijöiden raportoimat toteutumat (tunnit, kilometrit, päivärahat, ateriakorvaukset, materiaalit, jne). Tarvittaessa hyväksyjä voi muokata työntekijän raportoimia työtietoja ennen hyväksyntää. Hyväksyjä voi hakea tietoja työntekijän nimellä, aikavälillä tai työkohteen nimellä. Työntekijätietoja voi katsoa joko yksitellen tai valitsemalla useamman työntekijän. 

Asiakas­rekisteri

Sähköisestä asiakasrekisteristä näet nopeasti asiakkaat ja voit hakea asiakkaan nimen perusteella. Voit luoda uusia asiakkaita tai muokata jo olemassa olevia asiakkaita. Asiakasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan osoitetiedot sekä yhteystiedot. Näet myös helposti asiakkaaseen liittyvät työtilaukset.

Tilaukset

Asiakkaalle voidaan avata helposti uusia työtilauksia tai työkohteita. Työtilaukset voivat tarvittaessa sisältää useita työvaiheita kuten sähköasennus, maalaus, kalusteasennus. Jokainen työvaihe voidaan erikseen aikatauluttaa ja resursoida. Työlle voidaan antaa esim. seuraavia tietoja: työn tyyppi, työn tila, työn kuvaus, kohteen tiedot, laskutusosoite, työnumero ja tilaajan tiedot.

Tarjouslaskenta

Rossum Toiminnanohjaukseen on saatavilla myös tarjouslaskenta, jolla myyjät voivat tehdä tarjouksen heti asiakkaan luona. Järjestelmään syötetään tiedot myytävistä tuotteista, töistä tai materiaaleista, joiden perusteella järjestelmä laskee automaattisesti tarjoukselle hinnan. Myyjä voi muuttaa hintaa antamalla alennusprosentin tarjoukselle. Tarjoukset tallentuvat järjestelmään ja ne voidaan tulostaa omalla logollanne. Kun myyjä tekee kaupat, tarjous voidaan muuttaa tilaukseksi, jolloin tieto myydystä työstä ja siihen liittyvistä materiaaleista siirtyy työnjohtajalle.

Dokumentit

Toiminnanohjaukseen saa lisäpalveluna toiminnon, jolla työntekijät voivat lisätä työlle liitteitä ja dokumentteja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työkuvat, laaturaportit, mittapöytäkirjat, tarkastusraportit yms. Näin kaikki työhön liittyvä dokumentaatio on varmassa tallessa ja helposti löydettävissä.

Laskutus

Rossum Toiminnanohjaukseen kertyneet työkohteiden laskutustiedot voidaan siirtää helposti yleisimpiin laskutusohjelmiin mm. Visma Netvisor, Visma Nova ja Talenom Online. Tiedot siirtyvät Rossumista valitsemalla halutut laskutustiedot ja painamalla nappia Lähetä laskut, jolloin laskutustiedot siirtyvät laskutusohjelmaan. Kysy lisää! 

Palkat

Rossum Toiminnanohjaukseen kertyneet työntekijöiden tunti- tai urakkatiedot voidaan siirtää helposti yleisimpiin palkkaohjelmiin mm. Visma Netvisor, Visma Nova, Talenom Online, Tikon ja Personec W. Tiedot siirtyvät Rossumista valitsemalla halutut palkkatiedot ja painamalla nappia Lähetä palkat, jolloin palkkatiedot siirtyvät palkkaohjelmaan. Kysy lisää! 

Rakentamis­ilmoitukset

Tiedot rakennustyömailla työskennelleistä työntekijöistänne kertyvät Rossum Toiminnanohjaukseen, mikä helpottaa lakisääteisten ilmoitusten tekemistä Verohallinnolle. Jos olette tiedonantovelvollinen, palvelumme lähettää työntekijätiedot sähköisesti suoraan Verohallinnolle.

Raportit

Rossum Toiminnanohjaus sisältää vakiona tuntiraportin, jossa näkyy työntekijöiden raportoimat tunnit työkohteittain ja henkilöittäin halutulta aikaväliltä. Asiakaskohtaisesti pystymme toteuttamaan mm. erilaiset tuotantopalkkioiden laskentaraportit, laskutusraportit, myyntiprovisioraportit, katelaskentaraportit ym. Kysy lisää!