Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret teknologia-asennuksia tekevät yritykset.

Asiakkaidemme kertomaa

Elisa Oyj

“ Rossum on joustava kumppani, jonka kanssa pystymme tekemään myös erilaisia pilottihankkeita ja etsimään uusia toimintatapoja liiketoimintamme kannalta parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.”

Telia Oyj

”Rossumin avulla pystymme sopimaan asennusajat entistä tarkemmin jo myyntivaiheessa, perustuen tietoon alueelle jo suunnitelluista asennustapahtumista. Tämä on näkynyt asiakkaidemme kokeman palvelun parantumisena ja kustannussäästöinä matkustamisen vähentymisen myötä.”

Isku Interior

“Kaikki projektin tavoitteet on saavutettu. Myynnin tekemät lupaukset pystytään  nyt täyttämään. Asentaja voi seurata omaa tehokkuuttaan, voi oppia ja suunnitella paremmin omaa työtään. Johtoryhmä näkee läpinäkyvästi koko toimitusketjun ja valittujen mittareiden lisäksi saa halutessaan syvällisempää tietoa.”